iView

iView

โปรแกรม iView เป็นโปรแกรมแสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แบบง่ายๆ สำหรับหน่วยงาน บริษัท ห้าง/ร้าน ที่มีความจำเป็นต้องสื่อสารข้อมูลกับผู้รับบริการ หรือการโฆษณาสินค้าภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นที่รับรู้จดจำ หรืออาจทำเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ แจ้งหมายกำหนดการ ระเบียบวิธีปฏิบัติแก่ผู้รับบริการ เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น

 • เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ร่วมกับหน้าจอแสดงผล หรืออาจใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นจอแสดงผลเลยก็ได้้
 • ออกแบบหน้าจอโดยการลากวาง เพิ่ม/ แก้ไขข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • เล่นไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์เสียงในโปรแกรมได้
 • แสดงภาพสไลด์ได้
 • แสดงข้อความ หรืัออักษรวิ่งได้
 • แสดงภาพนิ่ง โลโก้หน่วยงานแบบพื้นหลังโปร่งแสงได้
 • แสดงนาฬิกาในโปรแกรมได้
 • แสดงภาพจากกล้องเว็บแคม กล้องวงจรปิดได้
 • รับภาพสัญญาณทีวี จาก Tv Tuner ได้
 • กำหนดฉากหลังเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
 • แสดงผลได้ทั้งในหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอต่อพ่วง
 • แสดงผลแบบเรียลไทม์ในหน้าจอออกแบบ
 • กรณีแสดงผลในหน้าจอต่อพ่วง สามารถใช้เครืองคอมพิวเตอร์ทำงานอื่นได้พร้อมกัน
 • สร้างรูปแบบการนำเสนอได้ตามต้องการ และบันทึกเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้ (เฉพาะเครื่องที่ลงทะเบียน)
ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Windows 7 , Windows8-8.1
ความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย i3 2.4 Ghz ขึ้นไป
หน่วยความจำ 2 GB แนะนำ 4 GB ขึ้นไป
ฮาร์ดดิสต์ สำหรับติดตั้งโปรแกรม 10 MB สำหรับข้อมูลไม่จำกัด


รูปแบบการลงทะเบียนใช้งาน

รายการฟรีใช้รหัสHardlock
1.สิทธิ์การใช้งาน ทุกเครื่อง 1 เครื่อง ทุกเครื่อง
2.ระยะเวลาการใช้งาน ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
3.จำนวนเครื่องที่ใช้งาน / ไลเซ่นไม่จำกัด1 เครื่องไม่จำกัด
4.บันทึกรูปแบบไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้ x / /
4.อัพเดทโปรแกรมรุ่นใหม่ฟรีฟรีฟรี
5.ทีมวิวเวอร์แนะนำการใช้งาน / อัพเดทโปรแกรมx//
6.การปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการx//
8.ราคา การลงทะเบียนฟรี 2,500 บาท 5,500 บาท

แนะนำโปรแกรมเบื้องต้น

Service Name

ออกแบบใช้งานง่าย

โปรแกรม iView ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย โดยเลือกรูปแบบลากวาง กำหนดค่าได้ตามตามต้องการ

Service Name

มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบเรียลไทม์

ผู้ใช้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบรูปแบบใช้งานได้ทันที ทำให้สามารถปรับปรุงค่าได้ตามต้องการอย่างสะดวกรวดเร็ว

Service Name

การตั้งค่ารูปแบบ

การตั้งค่าการทำงานส่วนต่างๆ ทำได้ง่ายๆ ด้วยเมนูด้านขวามือ มีรายละเอียดแสดงชัดเจน เมื่อปรับเปลี่ยนค่าใดๆ แล้วสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าจอออกแบบได้ทันที

Service Name

การแสดงผล

แสดงผลได้ทั้งในหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม หรือหน้าจอต่อพ่วงขนาดใหญ่ได้

ถาม-ตอบปัญหา

การใช้งานทั่วไป

ตอบ:

โปรแกรม iView ติดตั้งใช้งานเหมือนโปรแกรมทั่วไป กรณีเลิกใช้งานสามารถถอนการติดตั้งได้โดยไม่มีไฟล์ตกค้างกระทบต่อโปรแกรมอื่นๆ หรือเครื่องแต่อย่างใด สามารถทดลองใช้งานได้ฟรีไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นเครื่องที่ไม่ได้ลงทะเบียน จะไม่สามารถบันทึกรูปแบบไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

ตอบ:

โปรแกรม iView ใช้แบบสำเร็จรูปที่พัฒนาไว้ให้ผู้ใช้งานนำไปใช้งาน โดยการเลือกแบบและลากวางเพื่อสร้างในส่วนการออกแบบหน้าจอ ประกอบด้วย
1.จอภาพ กำหนดขนาดสัดส่วนจอภาพและภาพ/วิดีโอพื้นหลัง
2.โลโก้ สำหรับวางภาพโลโก้ของหน่วยงานรอบรับภาพ PNG พื้นหลังโปร่งแสงได้
3.ภาพ สำหรับวางภาพทั่วไป
4.สไลด์ สำหรับแสดงภาพสไลด์
5.วิดีโอ สำหรับเล่นไฟล์วิดีโอ (ไฟล์ขนาดใหญ่จะมีผลให้โปรแกรมทำงานช้าลง)
6.กล้อง สำหรับต่อเว็บแคมแสดงภาพบนหน้าจอ หรือรับ Tv Tuner
7.ข้อความ สำหรับแสดงข้อความทั่วไป
8. ตัววิ่ง สำหรับแสดงข้อความวิ่งทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
9.ประกาศ สำหรับแสดงข้อความจากไฟล์ RTF
10.นาฬิกา สำหรับแสดงเวลาจากนาฬิกาอนาล็อก
11.เสียง สำหรับเล่นไฟล์เสียง (เล่นต่อเนื่องตามลำดับ ถึงลำดับสุดท้ายจะวนเล่นซ้ำจากรายการแรกใหม่)

การลงทะเบียน/ชำระเงิน

คำตอบ:

โปรแกรม iView อนุญาตให้ใช้ฟรีไม่จำกัดเวลา แต่สำหรับเครื่องที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถบันทึกรูปแบบไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้ ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัดจะต้องลงทะเบียน โดยแจ้งรหัสโปรแกรมเป็นตัวเลข 14 หลัง (x-xxxx-xxxx-xxxx-x) เพื่อขอรับรหัสผ่านโปแกรม

ตอบ:

ผู้ใช้จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนรับรหัสผ่านโปรแกรม ตามช่องทางการชำระเงินที่กำหนด

การบริการ

ตอบ:

ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วหรืออยู่ระหว่างทดลองใช้งาน สามารถขอความช่วยเหลือ แนะนำการติดตั้ง/ใช้งานโปรแกรมได้ตลอดเวลา โดยแจ้งรหัสทีมวิวเวอร์เพื่อการรีโมตแนะนำการใช้งานโปรแกรม

ตอบ:

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทโปรแกรมรุ่นใหม่/รุ่นแก้ไขปรับปรุง ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกเหมาะสมกับการใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานโปรแกรม