autoDJ

autoDJ

โปรแกรม autoDJ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อใช้งานในสถานีวิทยุโดยเฉพาะอีกตัวหนึ่ง แตกต่างจาก Mix3 ตรงที่ autoDJ เหมาะสำหรับสถานีที่่เปิดเทปรายการสลับเพลง สลับสปอต เป็นหลัก โปรแกรมออกแบบให้เข้าใจง่า่ย ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกรูปแบบใช้งานเช่นเดียวกันกับ Mix3

คุณสมบัติเด่น

 • ทำงานตามตารางเวลา หรือผังรายการที่กำหนดด้วยชุดคำสั่งสำเร็จรูป ออกแบบตารางเวลาหรือผังรายการได้ตามความต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด
 • รับสัญญาณภายนอกทางอินเตอร์เน็ต (Url) หรือทาง LineIn พร้อมระบบเช็คเสียงเงียบ เปิดเสียงสำรองเมื่อเสียงเงียบ
 • มีระบบฐานข้อมูลเพลง พิมพ์ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ลากวางในคิวพร้อมใช้งานทันที
 • มีระบบบันทึกประวัติใช้งานย้อนหลัง และระบบตรวจสอบห้ามเล่นไฟล์ซ้ำกันในเวลาที่กำหนด
 • มีระบบสุ่มเพลงแบบไม่ซ้ำกัน
 • ใช้ระบบเพลย์ลิสต์สร้างรูปแบบรายการอัตโนมัติ
 • มีระบบตรวจสอบไฟล์ตามผังรายการอัตโนมัติ
 • มีระบบขานเวลาตามเวลาจริงอัตโนมัติ
 • มีระบบตัดเสียงเงียบต้นไฟล์/ท้ายไฟล์ ให้เล่นเชื่อมไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง/นุ่มนวล
 • รองรับซาวด์การ์ดหลายตัว สำหรับใช้ทดสอบเสียงก่อนใช้งานจริง (Cue)
 • มีระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบอร์ด arduino
 • มีระบบออนไลน์ Shoutcast และบันทึกเสียงอัตโนมัติ ไว้เป็นหลักฐานการออกอากาศ
 • หน้าจอโปรแกรมมีขนาดเล็กยืดหดแนวตั้งได้ ซ่อนการทำงานไว้เบื้องหลังเพื่อใช้เครื่องทำงานอื่นได้ไปพร้อมกัน

การใช้งาน

โปรแกรม autoDJ สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ตามปกติ เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก กินทรัพยากรเครื่องน้อย ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น โดยเฉพาะเครื่องสเปคต่ำแนะนำให้ใช้งาน autoDJ แทน Mix3 เนื่องจากมีขนาดโปรแกรมและกินทรัพยากรน้อยกว่า Mix3 และโปรแกรมจะเสถียรกว่า

ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Windows 7 , Windows8-8.1
ความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย Dual Core 1.8 Ghz แนะนำ i3 2.4 Ghz ขึ้นไป
หน่วยความจำ 2 GB แนะนำ 4 GB ขึ้นไป
ฮาร์ดดิสต์ สำหรับติดตั้งโปรแกรม 25 MB สำหรับข้อมูลใช้งานแนะนำ > 500 GB
ซาวด์การ์ด 1 ซาวด์การ์ด แนะนำอย่างน้อย 2 ซาวด์การ์ดเพื่อใช้งานเช็คเสียงล่วงหน้า(Cue)
Honey Wave Phuket 93.75
FM 99.25 จอหอ สัมพันธ์
AEC Station Network


รูปแบบการลงทะเบียนใช้งาน

รายการฟรีใช้รหัสHardlock
1.สิทธิ์การใช้งาน ทุกเครื่อง 1 เครื่อง ทุกเครื่อง
2.ระยะเวลาการใช้งาน 30 นาที/ครั้งไม่จำกัดไม่จำกัด
3.จำนวนเครื่องที่ใช้งาน / ไลเซ่นไม่จำกัด1 เครื่องไม่จำกัด
4.อัพเดทโปรแกรมรุ่นใหม่ฟรีฟรีฟรี
5.ทีมวิวเวอร์แนะนำการใช้งาน / อัพเดทโปรแกรมx//
6.การปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการx//
7.ระบบออนไลน์ / บันทึกเสียง ///
8.ราคา การลงทะเบียนฟรี 2,500 บาท 5,500 บาท

แนะนำโปรแกรมเบื้องต้น

Service Name

อินเตอร์เฟสใช้งานง่าย

โปรแกรม autoDJ ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกในหน้าจอเดียว ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย ใช้การลากวาง/มาร์คลิ๊ก/ดับเบิ้ลคลิ๊ก หรือใช้เมนูแบบผุดขึ้น (PopupMenu)ในการทำงาน ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกหลังจากนั้นผู้ใช้สามารถปรับแต่งความสามารถของโปรแกรมได้ตามความต้องการ มีคิวใช้งาน 3 คิว โดยเป็นคิวหลัก 1 คิว คิวสำรองไว้สำหรับจัดการข้อมูล 2 คิว โดยทั้งสามคิวสามารถสลับหน้าที่กันได้ autoDJ ทำงานโหมด auto เป็นหลัก สังเกตคิวที่ไอคอนนาฬิกา จะเป็นคิวที่ทำงานตามผังเวลาเสมอ หน้าจอโปรแกรมขนาดเล็ก ยืดหดตามแนวตั้งได้

Service Name

ใช้เพลย์ลิสต์เป็นผังรายการ

autoDJ ใช้เพลย์ลิสต์เป็นผังรายการหรือตารางเวลากำหนดการทำงานของโปรแกรม เพลย์ลิสต์ใน autoDJ มีสองแบบ คือเพลย์ลิสต์ทั่วไป ใช้วางเรียงรูปแบบรายการต่างๆ ตั้งชื่อได้ตามต้องการ และเพลย์ลิสต์วัน(ผังรายการ) ตั้งอัตโนมัติตามวัน(อาทิตย์-เสาร์) โดยโปรแกรมจะใช้เพลย์ลิสต์วันในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม ส่วนเพลย์ลิสต์ทั่วไปจะถูกเรียกใช้ผ่านเพลย์ลิสต์วัน ระบบเพลย์ลิสต์ใน autoDJ สามารถเรียกใช้งานเพลย์ลิสต์อื่นในตัวได้ เพลย์ลิสต์ทุกตัวสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

Service Name

คิวรายการ

คิวรายการใน autoDJ มีจำนวน 3 คิว โปรแกรมใช้คิวในการแสดงข้อมูลรายการ ใช้คิวเพื่อรันรายการไปตามลำดับเวลา และใช้คิวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพลย์ลิสต์หรือรูปแบบรายการ จะมีคิวหลักที่ทำงานตามตางรางเวลา(มีไอคอนนาฬิกา) สามารถสลับคิวใดๆ ให้เป็นคิวหลักได้โดยดับเบิ้ลคลิ๊ก อีกสองคิวที่เหลือใช้จัดการข้อมูลได้ตามต้องการ การทำงานตามคิวรายการจะเรียงลำดับจากบนลงล่าง รายการที่ใช้งานแล้วจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ รายการที่กำหนดให้ทำงานตามเวลาจะเป็นสีแดง รายการที่เวลาเป็นสีดำหรือไม่มีเวลากำกับจะเป็นการทำงานต่อเนื่องจากรายการก่อนหน้า แต่ละรายการจะมีไอคอนที่แตกต่างกันตามคำสั่งที่ใช้งาน เพื่อความสะดวกในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

Service Name

ระบบตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า

ข้อมูลจากทุกคำสั่งของ autoDJ สามารถตรวจสอบหรือดูรายละเอียดภายในได้ โดยคลิ๊กที่รายการ คอลัมน์ "??:??" จะแสดงรายการละเอียดย่อยภายในเป็นอักษรสีจาง กรณีในรายการย่อยนั้นมีข้อมูลภายในอีกก็สามารถคลิ๊กดูข้อมูลภายในต่อไปได้เป็นลำดับชั้นๆไป ทุกระดับ ข้อมูลสีจางที่แสดงไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เป็นการดูเพื่อตรวจสอบว่ามีไฟล์พร้อมใช้งานได้หรือเปล่า กรณีมีปัญหาจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเช่น ไม่มีไฟล์ที่โฟลเดอร์ก็ต้องไปตรวจสอบที่โฟลเดอร์ต้นทางเป็นต้น

Service Name

การแจ้งเตือนรายการมีปัญหา

จากระบบตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า กรณีมีปัญหาที่รายการใดๆ จะแสดงเป็น "xx:xx" พื้นสีแดง ในคอลัมน์ Time เพื่อแจ้งว่าไม่มีข้อมูลอยู่ในรายการนั้นๆ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนถึงเวลาใช้งาน การตรวจสอบทำได้โดยคลิ๊กที่รายการนั้นๆโดยตรง โปรแกรมจะเรียก Explorer ขึ้นมาให้ตรวจสอบการมีอยู่ของไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถคัดลอกไฟล์มาวางให้ถูกต้องได้ทันที หรือกรณีไม่มีโฟลเดอร์ที่ระบุ ก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ข้อมูลใหม่เพื่อรองรับได้ทันทีเช่นกัน

Service Name

การแจ้งเตือนเวลารายการไม่เต็ม

กรณีที่รายการก่อนหน้าเวลาไม่มากพอจะเล่นถึงรายการถัดไป โปรแกรมจะแสดงพื้นเวลารายการถัดไปเป็นสีแดง เพื่อให้ผู้ใช้งานเติมไฟล์ให้เต็มถึงเวลา กรณีที่ไม่ต้องการเติมไฟล์เอง สามารถตั้งค่าโปรแกรมให้โหลดเพลย์ลิสต์สำรองขึ้นมาใช้งานแทนก็ได้ โดยจะหน่วงเวลาไว้ตามที่ตั้งไว้ก่อนโหลดไฟล์สำรองมาใช้งาน แต่กรณีมีการใช้คำสั่ง Recall ในรายการก่อนหน้าโปรแกรมจะโหลดไฟล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเล่นเอง ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่ารายการไม่เต็มเวลา โปรแกรมจะจัดการให้เองอัตโนมัติ

Service Name

การแก้ไขข้อมูลเวลา/รายการ

สามารถแก้ไขเวลาหรือข้อมูลรายการง่ายๆ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่รายการจะแก้ไข จะสามารถพิมพ์แก้ไขข้อมูลตามต้องการได้ทันที กรณีแก้ไขข้อมูลรายการ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่คอลัมน์รายการ จะมีปุ่มปรากฏให้ใช้กำหนดข้อมูลใหม่ได้ตามต้องการ โดยการแก้ไขใดๆก็ตาม ถ้าเป็นการแก้ไขให้มีผลถาวรใช้งานได้ในครั้งต่อไป ให้แก้ไขในคิวว่าง หรือไม่ใช่คิวหลักที่ใช้งานขณะนั้น เพื่อให้สามารถบันทึกการแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นการแก้ไขเพื่อให้มีผลเฉพาะครั้งก็สามารถแก้ไขในคิวหลักได้

Service Name

ระบบเช็คผังวันล่วงหน้า

สามารถตรวจสอบข้อมูลผังวันล่วงหน้าได้สูงสุด 7 วัน (อาทิตย์-เสาร์) แต่หากเป็นผังเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็สามารถเช็คล่วงหน้าไปได้ไม่จำกัดวัน โดยเลือกวันที่จะตรวจสอบถ้าข้อมูลในวันนั้นๆ ถูกต้องมีครบถ้วนพร้อมใช้งาน จะแสดงไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว แต่หากข้อมูลวันนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะแสดงเป็นไอคอนกากบาทสีแดง เพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนได้ทันที

Service Name

ระบบฐานข้อมูลเพลง และประวัติใช้งาน

autoDJ มีระบบจัดการฐานข้อมูลเพลง สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาไฟล์ผ่านระบบฐานข้อมูลซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าจะค้นหาจากระบบวินโดส์โดยตรง โดยจะต้องนำเข้าไฟล์ข้อมูลก่อนเพื่อการค้นหาภายหลัก ค้นหาโดยพิมพ์ชือไฟล์จะแสดงขึ้นมาตามลำดับลากวางในคิวพร้อมใช้งานได้ทันที ส่วนบันทึกประวัติใช้งาน สามารถลากวางใช้งานซ้ำได้ทันทีเช่นกัน นอกจากนี้ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถฟังเสียงล่วงหน้าได้ (Cue)

Service Name

การควบคุมเสียงในโปรแกรม

ใช้เพื่อเพิ่มลดเสียงหลักในโปรแกรมตามจังหวะการพูดจัดรายการ (กรณีมีการจัดรายการสด) เมื่อกดปุ่มไมค์สีแดง เสียงหลักเล่นขณะนั้นจะเฟดลง เมื่อกดปุ่มออกเสียงหลักก็จะเฟดอินเข้ามาเหมือนเดิม กำหนดความเร็วการเฟดอิน/เอาร์ กำหนดรูปแบบการกด ใช้ระบบไมค์อัตโนมัติ โดยคลิ๊กขวาเรียกป๊อปอัพเมนู

Service Name

การตั้งค่าโปรแกรม

โปรแกรมรองรับหลายซาวด์การ์ดสำหรับเสียงหลัก หรือเช็คเสียงล่วงหน้า(Cue) มีระบบตัดเสียงเงียบช่วงต้น/ท้ายไฟล์ ระดับซ้อนไฟล์ ความเร็วการเฟดอิน/เอาร์ เช่นเดียวกับ Mix3 รวมถึงตั้งค่าให้เปิดโปรแกรมพร้อมวินโดส์ กำหนดเพลย์ลิสต์สำรองเมื่อเสียงเงียบ

Service Name

การเช็คเสียงล่วงหน้า (Cue)

กรณีเครื่องมีซาวด์การ์ดมากกว่า 1 ตัว สามารถกำหนดให้ใช้เช็คเสียงล่วงหน้าโดยไม่ส่งผลกระทบกับเสียงหลักได้ตามต้องการ

Service Name

ซ่อนการทำงานได้

autoDJ ออกแบบเพื่อใช้งานแบบอัตโนมัติเป็นหลัก ดังนั้นจึงทำให้ซ่อนโปรแกรมให้ทำงานเบื้องหลังได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องทำงานอื่นไปได้พร้อมกันกับการทำงานของโปรแกรม (แต่ไม่ควรทำงานด้านเสียงเพราะอาจมีเสียงซ้อนกันได้) โดยสามารถเปิดโปรแกรมที่ซ่อนไว้จากแถบเมนูด้านล่างขวามือของจอ

ถาม-ตอบปัญหา

การใช้งานทั่วไป

ตอบ:

โปรแกรม autoDJ ติดตั้งใช้งานเหมือนโปรแกรมทั่วไป กรณีเลิกใช้งานสามารถถอนการติดตั้งได้โดยไม่มีไฟล์ตกค้างกระทบต่อโปรแกรมอื่นๆ หรือเครื่องแต่อย่างใด ในการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นการทำงานให้โดยอัตโนมัติ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที กรณีเครื่องมีซาวด์การ์ดติดตั้งอยู่มากกว่า 1 ตัว โปรแกรมจะเล่นเสียงออกซาวด์การ์ดที่เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าสามารถตั้งค่าได้ที่ Setting เลือกซาวด์การ์ดได้ตามต้องการ

ตอบ:

โปรแกรม autoDJ ทำงานโหมดอัตโนมัติเป็นหลัก แต่สามารถใช้งานจัดรายการสดได้ โดยใช้คิวว่างอีกสองคิวที่เหลือ (คิวหลักที่มีไอคอนนาฬิกา) แต่เมื่อถึงเวลาตามคิวหลัก โปรแกรมจะตัดไปคิวหลักอัตโนมัติ

คำตอบ:

ผังรายการใน autoDJ คือเพลย์ลิสต์ที่เรียงรายการไว้ตามลำดับและบันทึกเป็นเพลย์ลิสต์วันอาทิตย์-เสาร์ เหมือนกับเพลย์ลิสต์ทั่วไป แตกต่างกันเฉพาะชื่อ ถ้าเข้าใจหลักการสร้างเพลย์ลิสต์แล้วก็จะสร้างได้ทั้งผังรายการและเพลย์ลิสต์ทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความสับสนของผู้ใช้งาน โดยการสร้างผังรายการแนะนำให้เขียนคร่าวๆลงกระดาษก่อน เมื่อตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงค่อยนำมาสร้างเป็นผังรายการ แต่หากจะสร้างผังในโปรแกรมโดยตรงเลยก็ได้ เพราะมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกพร้อมอยู่แล้ว เช่น การแทรก การลากวางเปลี่ยนตำแหน่ง การคัดลอก/วาง เป็นต้น

ตอบ:

autoDJ ใช้คำสั่งสำเร็จรูปในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม โดยเรียกใช้ผ่านทางผังรายการ มีจำนวน 17 คำสั่ง ดังนี้
1.แทรก/เพิ่ม Url คำสั่งรับสัญณาณออนไลน์อินเตอร์เน็ต
2.แทรก Line คำสั่งรับสัญญาณเสียงผ่านช่อง LineIn
3.แทรกเพลย์ลิสต์ คำสั่งแทรกเพลย์ลิสต์เต็ม
4.แทรกไฟล์ คำสั่งแทรกไฟล์ทั่วไป (แทรกได้หลายไฟล์พร้อมกัน)
5.แทรกกลางไฟล์ คำสั่งเปิดไฟล์เสียงกลางรายการ แทรกเปิดได้หลายช่วง
6.แทรกเบรค คำสั่งแทรกเบรคหรือหยุดการเล่นไฟล์ในคิว กรณีเป็นการจัดรายการสด
7.คำสั่ง : เพลย์ลิสต์ แทรกเฉพาะชื่อเพลย์ลิสต์ จะรันข้อมูลจริงเมื่อถึงเวลา
8.คำสั่ง : โฟลเดอร์ แทรกเฉพาะชื่อโฟลเดอร์ จะรันข้อมูลจริงเมื่อถึงเวลา
9.คำสั่ง : ไฟล์วันที่ แทรกไฟล์วันที่
10.คำสั่ง : โฟลเดอร์วันที่ แทรกโฟลเดอร์วันที่
11.คำสั่ง : สุ่มไฟล์ แทรกการสุ่มไฟล์ มี 2 แบบ คือซ้ำกันได้ และไม่ซ้ำกันจนกว่าหมดไฟล์ กำหนดจำนวนสุ่มได้
12.คำสั่ง : เรียงไฟล์ แทรกไฟล์ตามลำดับในโฟลเดอร์
13.คำสั่ง : ขานเวลา ประกาศเวลาอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา (เรียลไทม์)
14.คำสั่ง : ความดังเสียง ปรับเพิ่ม/ลดความดังเสียงหลัก (เฉพาะในโปรแกรม ไม่มีผลกับความดังของระบบวินโดส์)
15.คำสั่ง : Sleep/Wake คำสั่งให้พักเครื่องและเปิดใช้งานต่อตามเวลาที่กำหนด (โดยไม่ต้องชัทดาวน์เครื่อง)
16.คำสั่ง : ShutDown คำสั่งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อสิ้นสุดการใช้งานในแต่ละวัน
17.คำสั่ง : Recall กำหนดให้ทำงานซ้ำจากรายการแรกในเพลย์ลิสต์ (แนะนำให้ใช้ในเพลย์ลิสต์ทั่วไปเพื่อเรียกใช้จากผังวัน)

การลงทะเบียน/ชำระเงิน

คำตอบ:

โปรแกรม autoDJ อนุญาตใช้งานฟรี 30 นาที/ครั้ง หลังจาก 30 นาทีไปแล้ว โปรแกรมจะไม่ประมวลผลคำสั่งต่างๆ ใช้งานได้เฉพาะเล่นไฟล์ที่เรียงไว้ในคิวเท่านั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัด จะต้องลงทะเบียน โดยแจ้งรหัสโปรแกรมเป็นตัวเลข 14 หลัง (x-xxxx-xxxx-xxxx-x) เพื่อขอรับรหัสผ่านโปแกรม

ตอบ:

ผู้ใช้จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนรับรหัสผ่านโปรแกรม ตามช่องทางการชำระเงินที่กำหนด

การบริการ

ตอบ:

ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วสามารถขอความช่วยเหลือ แนะนำการติดตั้ง/ใช้งานโปรแกรมได้ตลอดเวลา โดยแจ้งรหัสทีมวิวเวอร์เพื่อการรีโมตแนะนำการใช้งานโปรแกรม

ตอบ:

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทโปรแกรมรุ่นใหม่/รุ่นแก้ไขปรับปรุง ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกเหมาะสมกับการใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานโปรแกรม