เสียงตามสาย

เสียงตามสาย

โปรแกรม เสียงตามสาย เป็นโปรแกรมที่พัฒนาดัดแปลงจากโปรแกรม autoDJ เพื่อใช้งานกับระบบกระจายเสียงตามสายในชุมชน ตำบล หมู่บ้าน หรือภายในหน่วยงานต่างๆ หรือใช้ทำงานแทนออดแจ้งเวลาในโรงเรียน โรงงาน เป็นต้น มีฟังชั่นการทำงานเหมือนกัน แต่ตัดบางฟังชั่นที่ไม่จำเป็นออก และเพิ่มฟังชั่นเฉพาะบางตัวเข้ามา เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานกับระบบเสียงตามสาย

คุณสมบัติเด่น

 • ทำงานตามตารางเวลา หรือผังรายการที่กำหนดด้วยชุดคำสั่งสำเร็จรูป ออกแบบตารางเวลาหรือผังรายการได้ตามความต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด
 • รับสัญญาณภายนอกทางอินเตอร์เน็ต (Url) หรือทาง LineIn พร้อมระบบเช็คเสียงเงียบ เปิดเสียงสำรองเมื่อเสียงเงียบ
 • มีระบบฐานข้อมูลเพลง พิมพ์ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ลากวางในคิวพร้อมใช้งานทันที
 • มีระบบบันทึกประวัติใช้งานย้อนหลัง และระบบตรวจสอบห้ามเล่นไฟล์ซ้ำกันในเวลาที่กำหนด
 • มีระบบสุ่มเพลงแบบไม่ซ้ำกัน
 • ใช้ระบบเพลย์ลิสต์สร้างรูปแบบรายการอัตโนมัติ
 • มีระบบตรวจสอบไฟล์ตามผังรายการอัตโนมัติ
 • มีระบบขานเวลาตามเวลาจริงอัตโนมัติ
 • มีระบบตัดเสียงเงียบต้นไฟล์/ท้ายไฟล์ ให้เล่นเชื่อมไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง/นุ่มนวล
 • มีระบบเล่นเสียงด่วนตามที่กำหนด 108 ตัว
 • กำหนดเสียงนำ/ท้ายประกาศ สำหรับการใช้ไมค์โครโฟนประกาศสด
 • รองรับซาวด์การ์ดหลายตัว สำหรับใช้ทดสอบเสียงก่อนใช้งานจริง (Cue)
 • มีระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบอร์ด arduino
 • หน้าจอโปรแกรมมีขนาดเล็กยืดหดแนวตั้งได้ ซ่อนการทำงานไว้เบื้องหลังเพื่อใช้เครื่องทำงานอื่นได้ไปพร้อมกัน

การใช้งาน

โปรแกรมเีสียงตามสาย สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ตามปกติ เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก กินทรัพยากรเครื่องน้อย ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น สามารถซ่อนการทำงานไว้เบื้องหลังเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ทำงานอื่นร่วมไปด้วยได้

ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Windows 7 , Windows8-8.1
ความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย Dual Core 1.8 Ghz แนะนำ i3 2.4 Ghz ขึ้นไป
หน่วยความจำ 2 GB แนะนำ 4 GB ขึ้นไป
ฮาร์ดดิสต์ สำหรับติดตั้งโปรแกรม 25 MB สำหรับข้อมูลใช้งานแนะนำ > 500 GB
ซาวด์การ์ด 1 ซาวด์การ์ด แนะนำอย่างน้อย 2 ซาวด์การ์ดเพื่อใช้งานเช็คเสียงล่วงหน้า(Cue)


รูปแบบการลงทะเบียนใช้งาน

รายการฟรีใช้รหัสHardlock
1.สิทธิ์การใช้งาน ทุกเครื่อง 1 เครื่อง ทุกเครื่อง
2.ระยะเวลาการใช้งาน 30 นาที/ครั้งไม่จำกัดไม่จำกัด
3.จำนวนเครื่องที่ใช้งาน / ไลเซ่นไม่จำกัด1 เครื่องไม่จำกัด
4.อัพเดทโปรแกรมรุ่นใหม่ฟรีฟรีฟรี
5.ทีมวิวเวอร์แนะนำการใช้งาน / อัพเดทโปรแกรมx//
6.การปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการx//
8.ราคา การลงทะเบียนฟรี 2,500 บาท 5,500 บาท

แนะนำโปรแกรมเบื้องต้น

Service Name

อินเตอร์เฟสใช้งานง่าย

โปรแกรม เสียงตามสายออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกในหน้าจอเดียว ใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย ใช้การลากวาง/มาร์คลิ๊ก/ดับเบิ้ลคลิ๊ก หรือใช้เมนูแบบผุดขึ้น (PopupMenu)ในการทำงาน ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกหลังจากนั้นผู้ใช้สามารถปรับแต่งความสามารถของโปรแกรมได้ตามความต้องการ มีคิวใช้งาน 3 คิว โดยเป็นคิวหลัก 1 คิว คิวสำรองไว้สำหรับจัดการข้อมูล 2 คิว โดยทั้งสามคิวสามารถสลับหน้าที่กันได้ ทำงานโหมดอัตโนมัติ เป็นหลัก สังเกตคิวที่ไอคอนนาฬิกา จะเป็นคิวที่ทำงานตามผังเวลาเสมอ หน้าจอโปรแกรมขนาดเล็ก ยืดหดตามแนวตั้งได้

Service Name

ใช้เพลย์ลิสต์เป็นผังรายการ

โปรแกรมเสียงตามสาย ใช้เพลย์ลิสต์เป็นผังรายการหรือตารางเวลากำหนดการทำงานของโปรแกรม เพลย์ลิสต์มีสองแบบ คือเพลย์ลิสต์ทั่วไป ใช้วางเรียงรูปแบบรายการต่างๆ ตั้งชื่อได้ตามต้องการ และเพลย์ลิสต์วัน(ผังรายการ) ตั้งอัตโนมัติตามวัน(อาทิตย์-เสาร์) โดยโปรแกรมจะใช้เพลย์ลิสต์วันในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม ส่วนเพลย์ลิสต์ทั่วไปจะถูกเรียกใช้ผ่านเพลย์ลิสต์วัน ระบบเพลย์ลิสต์สามารถเรียกใช้งานเพลย์ลิสต์อื่นในตัวได้ เพลย์ลิสต์ทุกตัวสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

Service Name

คิวรายการ

คิวรายการโปรแกรมเสียงตามสาย มีจำนวน 3 คิว โปรแกรมใช้คิวในการแสดงข้อมูลรายการ ใช้คิวเพื่อรันรายการไปตามลำดับเวลา และใช้คิวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพลย์ลิสต์หรือรูปแบบรายการ จะมีคิวหลักที่ทำงานตามตางรางเวลา(มีไอคอนนาฬิกา) สามารถสลับคิวใดๆ ให้เป็นคิวหลักได้โดยดับเบิ้ลคลิ๊ก อีกสองคิวที่เหลือใช้จัดการข้อมูลได้ตามต้องการ การทำงานตามคิวรายการจะเรียงลำดับจากบนลงล่าง รายการที่ใช้งานแล้วจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ รายการที่กำหนดให้ทำงานตามเวลาจะเป็นสีแดง รายการที่เวลาเป็นสีดำหรือไม่มีเวลากำกับจะเป็นการทำงานต่อเนื่องจากรายการก่อนหน้า แต่ละรายการจะมีไอคอนที่แตกต่างกันตามคำสั่งที่ใช้งาน เพื่อความสะดวกในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

Service Name

ระบบตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า

ข้อมูลจากทุกคำสั่งของโปรแกรมเสียงตามสาย สามารถตรวจสอบหรือดูรายละเอียดภายในได้ โดยคลิ๊กที่รายการ คอลัมน์ "??:??" จะแสดงรายการละเอียดย่อยภายในเป็นอักษรสีจาง กรณีในรายการย่อยนั้นมีข้อมูลภายในอีกก็สามารถคลิ๊กดูข้อมูลภายในต่อไปได้เป็นลำดับชั้นๆไป ทุกระดับ ข้อมูลสีจางที่แสดงไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เป็นการดูเพื่อตรวจสอบว่ามีไฟล์พร้อมใช้งานได้หรือเปล่า กรณีมีปัญหาจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเช่น ไม่มีไฟล์ที่โฟลเดอร์ก็ต้องไปตรวจสอบที่โฟลเดอร์ต้นทางเป็นต้น

Service Name

การแจ้งเตือนรายการมีปัญหา

จากระบบตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า กรณีมีปัญหาที่รายการใดๆ จะแสดงเป็น "xx:xx" พื้นสีแดง ในคอลัมน์ Time เพื่อแจ้งว่าไม่มีข้อมูลอยู่ในรายการนั้นๆ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนถึงเวลาใช้งาน การตรวจสอบทำได้โดยคลิ๊กที่รายการนั้นๆโดยตรง โปรแกรมจะเรียก Explorer ขึ้นมาให้ตรวจสอบการมีอยู่ของไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถคัดลอกไฟล์มาวางให้ถูกต้องได้ทันที หรือกรณีไม่มีโฟลเดอร์ที่ระบุ ก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ข้อมูลใหม่เพื่อรองรับได้ทันทีเช่นกัน

Service Name

การแจ้งเตือนเวลารายการไม่เต็ม

กรณีที่รายการก่อนหน้าเวลาไม่มากพอจะเล่นถึงรายการถัดไป โปรแกรมจะแสดงพื้นเวลารายการถัดไปเป็นสีแดง เพื่อให้ผู้ใช้งานเติมไฟล์ให้เต็มถึงเวลา กรณีที่ไม่ต้องการเติมไฟล์เอง สามารถตั้งค่าโปรแกรมให้โหลดเพลย์ลิสต์สำรองขึ้นมาใช้งานแทนก็ได้ โดยจะหน่วงเวลาไว้ตามที่ตั้งไว้ก่อนโหลดไฟล์สำรองมาใช้งาน แต่กรณีมีการใช้คำสั่ง Recall ในรายการก่อนหน้าโปรแกรมจะโหลดไฟล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเล่นเอง ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่ารายการไม่เต็มเวลา โปรแกรมจะจัดการให้เองอัตโนมัติ

Service Name

การแก้ไขข้อมูลเวลา/รายการ

สามารถแก้ไขเวลาหรือข้อมูลรายการง่ายๆ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่รายการจะแก้ไข จะสามารถพิมพ์แก้ไขข้อมูลตามต้องการได้ทันที กรณีแก้ไขข้อมูลรายการ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่คอลัมน์รายการ จะมีปุ่มปรากฏให้ใช้กำหนดข้อมูลใหม่ได้ตามต้องการ โดยการแก้ไขใดๆก็ตาม ถ้าเป็นการแก้ไขให้มีผลถาวรใช้งานได้ในครั้งต่อไป ให้แก้ไขในคิวว่าง หรือไม่ใช่คิวหลักที่ใช้งานขณะนั้น เพื่อให้สามารถบันทึกการแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นการแก้ไขเพื่อให้มีผลเฉพาะครั้งก็สามารถแก้ไขในคิวหลักได้

Service Name

ระบบเช็คผังวันล่วงหน้า

สามารถตรวจสอบข้อมูลผังวันล่วงหน้าได้สูงสุด 7 วัน (อาทิตย์-เสาร์) แต่หากเป็นผังเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็สามารถเช็คล่วงหน้าไปได้ไม่จำกัดวัน โดยเลือกวันที่จะตรวจสอบถ้าข้อมูลในวันนั้นๆ ถูกต้องมีครบถ้วนพร้อมใช้งาน จะแสดงไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว แต่หากข้อมูลวันนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะแสดงเป็นไอคอนกากบาทสีแดง เพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนได้ทันที

Service Name

ระบบฐานข้อมูลเพลง และประวัติใช้งาน

โปรแกรมเสียงตามสาย มีระบบจัดการฐานข้อมูลเพลง สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาไฟล์ผ่านระบบฐานข้อมูลซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าจะค้นหาจากระบบวินโดส์โดยตรง โดยจะต้องนำเข้าไฟล์ข้อมูลก่อนเพื่อการค้นหาภายหลัก ค้นหาโดยพิมพ์ชือไฟล์จะแสดงขึ้นมาตามลำดับลากวางในคิวพร้อมใช้งานได้ทันที ส่วนบันทึกประวัติใช้งาน สามารถลากวางใช้งานซ้ำได้ทันทีเช่นกัน นอกจากนี้ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถฟังเสียงล่วงหน้าได้ (Cue)

Service Name

การควบคุมเสียงในโปรแกรม

ใช้เพื่อเพิ่มลดเสียงหลักในโปรแกรมตามจังหวะการพูดจัดรายการ (กรณีมีการจัดรายการสด) เมื่อกดปุ่มไมค์สีแดง เสียงหลักเล่นขณะนั้นจะเฟดลง เมื่อกดปุ่มออกเสียงหลักก็จะเฟดอินเข้ามาเหมือนเดิม กำหนดความเร็วการเฟดอิน/เอาร์ กำหนดรูปแบบการกด ใช้ระบบไมค์อัตโนมัติ โดยคลิ๊กขวาเรียกป๊อปอัพเมนู

Service Name

การเล่นเสียงด่วน

เป็นฟังชั่นที่มีเฉพาะในโปรแกรมเสียงตามสาย ใช้เล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า กำหนดไฟล์เป็นกลุ่มเสียงได้ 9 กลุ่มๆละ 12 เสียง รวมทั้งหมด 108 เสียง การเล่นเสียงด่วนจะกดเสียงหลักลงอัตโนมัติ เมื่อเล่นเสียงด่วนจบ เสียงหลักก็จะดังขึ้นตามปกติ

Service Name

การตั้งค่าโปรแกรม

โปรแกรมรองรับหลายซาวด์การ์ดสำหรับเสียงหลัก หรือเช็คเสียงล่วงหน้า(Cue) มีระบบตัดเสียงเงียบช่วงต้น/ท้ายไฟล์ ระดับซ้อนไฟล์ ความเร็วการเฟดอิน/เอาร์ เช่นเดียวกับ autoDJ รวมถึงตั้งค่าให้เปิดโปรแกรมพร้อมวินโดส์ กำหนดเพลย์ลิสต์สำรองเมื่อเสียงเงียบ นอกจากนี้เพิ่มพิเศษในส่วนควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบอร์ด Arduino โดยผู้ใช้ต้องเลือกพอร์ตใช้งาน และกำหนดเสียงนำ/ท้ายประกาศ สำหรับใช้งานประกาศไมโครโฟน

Service Name

การเช็คเสียงล่วงหน้า (Cue)

กรณีเครื่องมีซาวด์การ์ดมากกว่า 1 ตัว สามารถกำหนดให้ใช้เช็คเสียงล่วงหน้าโดยไม่ส่งผลกระทบกับเสียงหลักได้ตามต้องการ

Service Name

ซ่อนการทำงานได้

โปรแกรมเสียงตามสายออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ ดังนั้นจึงทำให้ซ่อนโปรแกรมให้ทำงานเบื้องหลังได้ (แต่ไม่ควรทำงานด้านเสียงเพราะอาจมีเสียงซ้อนกันได้) โดยสามารถเปิดโปรแกรมที่ซ่อนไว้จากแถบเมนูด้านล่างขวามือของจอ

ถาม-ตอบปัญหา

การใช้งานทั่วไป

ตอบ:

โปรแกรมเสียงตามสายติดตั้งใช้งานเหมือนโปรแกรมทั่วไป กรณีเลิกใช้งานสามารถถอนการติดตั้งได้โดยไม่มีไฟล์ตกค้างกระทบต่อโปรแกรมอื่นๆ หรือเครื่องแต่อย่างใด ในการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นการทำงานให้โดยอัตโนมัติ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที กรณีเครื่องมีซาวด์การ์ดติดตั้งอยู่มากกว่า 1 ตัว โปรแกรมจะเล่นเสียงออกซาวด์การ์ดที่เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าสามารถตั้งค่าได้ที่ Setting เลือกซาวด์การ์ดได้ตามต้องการ

ตอบ:

โปรแกรมเสียงตามสาย ทำงานโหมดอัตโนมัติเป็นหลัก แต่สามารถใช้งานจัดรายการสดได้ โดยใช้คิวว่างอีกสองคิวที่เหลือ (คิวหลักที่มีไอคอนนาฬิกา) แต่เมื่อถึงเวลาตามคิวหลัก โปรแกรมจะตัดไปคิวหลักอัตโนมัติ

คำตอบ:

ผังรายการคือตัวกำหนดตารางเวลาการทำงานให้กับโปรแกรม ผังรายการจะรันตามลำดับเวลา ด้วยชุดคำสั่งสำเร็จรูปครอบคลุมรูปแบบการทำงานในสถานีวิทยุเกือบทั้งหมด ผังรายการมีความสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ถ้ากำหนดผังรายการไม่ถูกต้อง จะทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดไปด้วย ดังนั้นในการออกแบบและสร้างผังรายการ ควรเขียนผังรายการคร่าวๆบนกระดาษเสียก่อน ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถูกต้องทั้งหมด แล้วจึงไปสร้างผังรายการจริงในโปรแกรม จะทำให้สร้างผังได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผังรายการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือผังรายการหลัก และผังรายการประจำวัน ในการสร้างผังให้สร้างเฉพาะผังรายการหลัก (อาทิตย์-เสาร์) ส่วนผังรายการประจำวันไม่ต้องสร้าง เมื่อโปรแกรมทำงานจริง จะสำเนาผังรายการหลักไปเป็นผังรายการประจำวันให้เองโดยอัตโนมัติ การสร้างหรือแก้ไขผังรายการประจำวันจะทำในกรณีเป็นการสร้างผังรายการล่วงหน้าหรือผังเฉพาะกิจในวันนั้นๆ หรือ กรณีแก้ไขรายการในวันที่ใช้งานแล้วเท่านั้น

ตอบ:

โปรแกรมเสียงตามสาย ใช้คำสั่งสำเร็จรูปในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม โดยเรียกใช้ผ่านทางผังรายการ หรือบางส่วนกำหนดได้โดยตรงในตารางเวลาประจำวัน คำสั่งในโปรแกรมเสียงตามสาย มีจำนวน 16 คำสั่ง ดังนี้
1.แทรก/เพิ่ม Url คำสั่งรับสัญณาณออนไลน์อินเตอร์เน็ต
2.แทรก Line คำสั่งรับสัญญาณเสียงผ่านช่อง LineIn
3.แทรกเพลย์ลิสต์ คำสั่งแทรกเพลย์ลิสต์เต็ม
4.แทรกไฟล์ คำสั่งแทรกไฟล์ทั่วไป (แทรกได้หลายไฟล์พร้อมกัน)
5.แทรกเบรค คำสั่งแทรกเบรคหรือหยุดการเล่นไฟล์ในคิว กรณีเป็นการจัดรายการสด
6.คำสั่ง : เพลย์ลิสต์ แทรกเฉพาะชื่อเพลย์ลิสต์ จะรันข้อมูลจริงเมื่อถึงเวลา
7.คำสั่ง : โฟลเดอร์ แทรกเฉพาะชื่อโฟลเดอร์ จะรันข้อมูลจริงเมื่อถึงเวลา
8.คำสั่ง : ไฟล์วันที่ แทรกไฟล์วันที่
9.คำสั่ง : โฟลเดอร์วันที่ แทรกโฟลเดอร์วันที่
10.คำสั่ง : สุ่มไฟล์ แทรกการสุ่มไฟล์ มี 2 แบบ คือซ้ำกันได้ และไม่ซ้ำกันจนกว่าหมดไฟล์ กำหนดจำนวนสุ่มได้
11.คำสั่ง : เรียงไฟล์ แทรกไฟล์ตามลำดับในโฟลเดอร์
12.คำสั่ง : ขานเวลา ประกาศเวลาอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา (เรียลไทม์)
13.คำสั่ง : ความดังเสียง ปรับเพิ่ม/ลดความดังเสียงหลัก (เฉพาะในโปรแกรม ไม่มีผลกับความดังของระบบวินโดส์)
14.คำสั่ง : Sleep/Wake คำสั่งให้พักเครื่องและเปิดใช้งานต่อตามเวลาที่กำหนด (โดยไม่ต้องชัทดาวน์เครื่อง)
15.คำสั่ง : ShutDown คำสั่งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อสิ้นสุดการใช้งานในแต่ละวัน
16.คำสั่ง : Recall กำหนดให้ทำงานซ้ำจากรายการแรกในเพลย์ลิสต์ (แนะนำให้ใช้ในเพลย์ลิสต์ทั่วไปเพื่อเรียกใช้จากผังวัน)

การลงทะเบียน/ชำระเงิน

คำตอบ:

โปรแกรมเสียงตามสายอนุญาตใช้งานฟรี 30 นาที/ครั้ง หลังหมดเวลาโปรแกรมจะไม่ประมวลผลคำสั่ง เล่นได้เฉพาะไฟล์ในคิว ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัดจะต้องลงทะเบียน โดยแจ้งรหัสโปรแกรมเป็นตัวเลข 14 หลัง (x-xxxx-xxxx-xxxx-x) เพื่อขอรับรหัสผ่านโปแกรม

ตอบ:

ผู้ใช้จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนรับรหัสผ่านโปรแกรม ตามช่องทางการชำระเงินที่กำหนด

การบริการ

ตอบ:

ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วหรืออยู่ระหว่างทดลองใช้งาน สามารถขอความช่วยเหลือ แนะนำการติดตั้ง/ใช้งานโปรแกรมได้ตลอดเวลา โดยแจ้งรหัสทีมวิวเวอร์เพื่อการรีโมตแนะนำการใช้งานโปรแกรม

ตอบ:

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทโปรแกรมรุ่นใหม่/รุ่นแก้ไขปรับปรุง ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกเหมาะสมกับการใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานโปรแกรม